Stránky členů a příznivců Strany zelených na Vyškovsku.

Třetí klíčový slib SZ pro komunální volby: Otevřeme úřad občanům a zefektivníme jeho práci

Jsme přesvědčeni o tom, že je možné zároveň zlepšit fungování úřadu i ušetřit peníze městskému úřadu. Náš recept spočívá v posílení odměňování úředníků podle výkonu, v zajištění naprosté otevřenosti výběrových řízení i smluv z nich vzešlých. Kromě toho rozšíříme úřední hodiny o jeden pracovní den a - konečně - určíme priority města pro získání podpory z Evropských fondů.

Městský úřad je reprezentantem města a jeho fungování tomu musí odpovídat. Nelze pokračovat v praxi nedodržování zákonných lhůt a nerespektování zákonných povinností. Úřad musí dodržovat zákon proto, aby mohl vyžadovat (důsledně, ale ne hystericky) dodržování zákonů občany. Proto posílíme odměňování úředníků podle výkonu a chování k občanům. Komunikaci s občany zlepšíme také rozšířením úředních hodin městského úřadu o jeden den.

Na úřadě nebude místo pro korupci a vzájemné protislužby. Vyvoláme diskusi o etickém kodexu úředníka a každé podezření z klientelismu, vzájemných protislužeb či dokonce korupčního jednání bude prověřováno a bezodkladně řešeno. Všechna výběrová řízení budou naprosto otevřená a průhledná a plná informovanost bude zajišťována s využitím internetu. Veškeré smlouvy mezi městem a dodavateli opatříme dodatkem o nemožnosti utajení smlouvy. Vytvoříme nový otevřenější systém nákupu kancelářských potřeb a techniky pro fungování úřadu.

 Zefektivnění práce úřadu je nutné i proto, že město musí ihned využít poslední příležitosti získat podporu Evropských fondů pro jeho rozvoj. Dosavadní neúspěch v získávání prostředků z tohoto zdroje je dán nejasností priorit a umělým vytvářením projektů bez ohledu na skutečné potřeby občanů a rozvoje města. Proto ihned vytvoříme seznam priorit pro využití všech zdrojů dotací na základě potřeb města, tak aby město využilo každou adekvátní programovou výzvu probíhajícího programovacího období Evropských fondů.

 Požadujeme-li od úředníků vstřícnost a otevřenost vůči občanům, totéž platí pro zastupitele. Naši zastupitelé budou občanům k dispozici v pravidelných časech, v případě další potřeby zprostředkuje kontakt se zastupiteli vyškovská základní organizace Strany zelených. K zastupitelům zvoleným za Stranu zelených je třeba vztahovat ty nejvyšší nároky (viz kodex zastupitele zvoleného za Stranu zelených). Občané by se mohou lépe ztotožnit se svým městem a brát si jeho rozvoj za osobní otázku.

28.09.2010 20:13:12
petr.a.novotny
Stránky Zelená pro Vyškov jsou informační platformou členů a příznivců Strany zelených na Vyškovsku. Kontakt telefonicky: 608 567 647, emailem: szvyskov@email.cz.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one