Stránky členů a příznivců Strany zelených na Vyškovsku.

Diskuse o severozápadním přivaděči zahájena

Po dlouhém období kusých informací, kdy byly k dispozici pouze dílčí zmínky představitelů města, začíná diskuse o výstavbě severozápadního přivaděče. Veřejné projednávání vlivu severozápadního přivaděče na dopravu ve městě se koná 24. 6. 2009 v 16:00 ve sportovní hale ZŠ Purkyňova.

Severozápadní přivaděč a na něj – snad – v budoucnu navazující obchvat města je zřejmě vedle přestavby železniční tratě jednou ze dvou nejvýznamnějších dopravních staveb, které město v budoucnu mohou významně ovlivnit. Vítáme výše uvedenou příležitost vyslechnout si stanovisko odborníků, nicméně s důsledky rozhodnutí, ať už bude jakékoliv, budou žít občané města, nikoliv přizvaní experti.

 

Hlavním argumentem pro výstavbu je – jistě alarmující – nárůst dopravy ve městě. Situace automobilové dopravy ve městě je ovšem problémem mnohem složitějším a nejde ji vyjádřit jednoduchými čísly. Mohli bychom si klást mj.následující otázky: Jaký podíl dopravy může přivaděč skutečně vyvést z centra města? Představuje výstavba přivaděče řešení, nebo jen přesunutí problému? Je „daň“ v podobě průvodních jevů dopravy, kterou zaplatí jedna skupina občanů, skutečně vyvážena ziskem jiné skupiny občanů? Je tak zásadní zásah do městské a příměstské krajiny města Vyškova nutný? Jak jsou v souladu argumenty o potřebě odvedení dopravy dál od životního prostoru obyvatel se záměry zaplnit prostor mezi stávající zástavbou a plánovaným přivaděčem novou výstavbou (např. v ulici Pod nemocnicí)? Nehrozí uzlovým bodům plánovaného obchvatu stejné zahlcení dopravou jako stávajícímu průtahu města v případě výstavby nákupních objektů v jeho těsné blízkosti?

 

Z formulace uvedených otázek zřejmě cítíte mou skepsi vůči plánované stavbě. Vězte prosím, že Vám nechci vnucovat své stanovisko, spíše na nás všechny apeluji, abychom se nevzdávali podílu na tak zásadním rozhodnutí o jednom aspektu budoucnosti města, ve kterém žijeme.

 

Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Předseda Základní organizace Strany zelených Vyškov.

E-mail: zelenaprovyskov@email.cz

01.06.2009 16:58:28
petr.a.novotny
Stránky Zelená pro Vyškov jsou informační platformou členů a příznivců Strany zelených na Vyškovsku. Kontakt telefonicky: 608 567 647, emailem: szvyskov@email.cz.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one