Stránky členů a příznivců Strany zelených na Vyškovsku.

Nezbývá, než to opakovat: opravdu to není dobrý nápad...

Ve Vyškovském deníku se nám prostřednictvím hned dvou našich kandidátů (pánů Milana Pokorného a Petra Novotného) dostalo zajímavého prostoru k vyjádření negativního stanoviska k tzv. přivaděči. Opět se ukázalo, že jsme jediní, kdo jednoznačně hájí stanovisko proti přivaděči.
Vyškovský deník zveřejnil v pátek 13. listopadu 2009 v rubrice "Názor" (s. 4) text Petra Novotného "Takzvaný západní přivaděč není tím, čím se zdá být". Zveřejněný text byl mírně krácen a redakčně upraven. Přestože tyto úpravy byly provedeny citlivě a adekvátně, chceme dát čtenářům příležitost seznámit se nekrácenou verzí textu.
Vzhledem k významu stavby Severozápadního přivaděče se Základní organizace Strany zelených Vyškov rozhodla zapojit do projednávání záměru několika připomínkami. Své důvody vysvětlíme v detailu dodatečně, nyní zveřejňujeme celé stanovisko. Pro přesnější porozumění argumentům doporučujeme prostudovat materiál, ke kterému se vyjadřujeme; odkaz najdete také na těchto stránkách.
Na uvedeném odkazu lze najít dokumentaci k oznámení záměru výstavby I. etapy severozápadního přivaděče. Další informace budou vbrzku následovat.
K pozvánce na veřejné projednávání úředníci městského úřadu dodatečně přiložili orientační plánek Severozápadního přivaděče. Plánek není příliš přesný, nelze z něj dovodit vzdálenost od výstavby, což lze z územního plánu. Na druhou stranu je zde zakresleno pokračování přivaděče směrem k Olomoucké, které schválený územní plán neobsahuje.
Po dlouhém období kusých informací, kdy byly k dispozici pouze dílčí zmínky představitelů města, začíná diskuse o výstavbě severozápadního přivaděče. Veřejné projednávání vlivu severozápadního přivaděče na dopravu ve městě se koná 24. 6. 2009 v 16:00 ve sportovní hale ZŠ Purkyňova.
Stránky Zelená pro Vyškov jsou informační platformou členů a příznivců Strany zelených na Vyškovsku. Kontakt telefonicky: 608 567 647, emailem: szvyskov@email.cz.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one