Stránky členů a příznivců Strany zelených na Vyškovsku.

Pozvánka na entomologickou exkurzi

Entomologická exkurze vedená Igorem Malenovským, Ph.D., pracovníkem entomologického oddělení Moravského zemského muzea s návštěvou vrbovkového mokřadu a nivy Drnůvky, se koná v pátek 4. 6. 2010.

Mokřady představují unikátní krajinné prvky, které z naší přírody v mnoha územích téměř vymizely. Jen málokdy unikly před člověkem, který trpí představou, že je třeba tento biotop přeměnit a zbavit nadbytečné vody. Tak se tento ekosystém přemění v druhotný biotop a ztrácí schopnost regulace vodních poměrů v krajině.
Na nejzápadnějším okraji našeho města zůstal zachován mokřad v pramenné oblasti levostranného přítoku Drnůvky. S jeho vegetací jsme seznamovali vyškovské občany i přespolní účastníky pochodu po trase plánovaného přivaděče, která proběhla 8. května. Obdivovali vrbku chlupatou, vrbovku penízkovou a porosty několika druhů vrb, porosty kvetoucích ostřic. Většina z nás jen nakukovala z okraje protože nebyla vybavená holínkami. Z hmyzu jsme nalezli jen druhy žijící na vegetaci.  V pátek 4. června zveme vyškovské občany, studenty a všechny zájemce na entomologickou exkurzi vedenou PhD. Igorem Malenovským pracovníkem entomologického oddělení Moravského zemského muzea
Během ní navštívíme vrbovkový mokřad a nivu potoka Drnůvka. Zpočátku půjdeme po trase plánovaného „obchvatu” Vyškova, potom prozkoumáme entomofaunu vrbovkového mokřadu a na závěr nahlédneme do biokoridoru potoka Drnůvka.
Těšíme se na setkání se Všemi, komu není osud tohoto pozoruhodného území lhostejný.

27.05.2010 08:27:50
petr.a.novotny
Stránky Zelená pro Vyškov jsou informační platformou členů a příznivců Strany zelených na Vyškovsku. Kontakt telefonicky: 608 567 647, emailem: szvyskov@email.cz.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one