Stránky členů a příznivců Strany zelených na Vyškovsku.

Druhý klíčový slib SZ pro komunální volby: Dáme systém péči o životní prostředí

Záměry vyškovských zelených v oblasti životního prostředí jsou spojeny s novým systéme péče o zeleň a se sladěním územního systému ekologické stability s územním plánem. Kromě toho ovšem chceme motivovat občany města k rostoucí míře třídění komunálního odpadu snížením poplatků za svoz komunálního odpadu.
Zeleň: včasná údržba je prevencí nutnosti radikálních zásahů do zeleně. Kácení stromů je krajní řešení, údržbu nelze řešit ad-hoc, ale musí mít jasný systém a priority, aby se např. náhradní výsadba neomezovala na prostory, kde je to snadné (okrajové části města), ale zahrnovala celý prostor města. Nelze zaměňovat výchovné řezy se surovou prací motorovou pilou vedoucí k postupné likvidaci celého stromu.
Zasadíme se o přijetí vyhlášky zpřísňující významnější zásahy do zeleně tak, aby definované změny podléhaly schvalování zastupitelstvem města. Pro zeleň na soukromých pozemcích navrhujeme vytvořit do systém dobrovolné evidence majiteli s následnou podporou jejího rozvoje.

Voda. Není vhodné provádět zásahy do vodního režimu krajiny i intravilánu, které vedou k vytváření systémů blížícím se pouštnímu režimu (asfaltové, betonové a jiné plochy). V maximální míře budeme podporovat opatření vedoucí k posílení retenční schopnosti krajiny vytvářením nových vodních ploch ve vytipovaných lokalitách.

Územní plán. Zásahy do územního plánu provádět s důrazem na shodu s Územním systémem ekologické stability. Územní systém ekologické stability rozvíjet s podporou Evropských fondů.

Odpady. Třídit se vyplatí, budeme usilovat o to, aby s rostoucí mírou třídění klesaly náklady a také aby klesly poplatky za komunální odpad. Potenciál ke zvyšování míry tříděného odpadu zde navzdory úspěch existujících opatření stále existuje.
25.09.2010 17:02:09
petr.a.novotny
Stránky Zelená pro Vyškov jsou informační platformou členů a příznivců Strany zelených na Vyškovsku. Kontakt telefonicky: 608 567 647, emailem: szvyskov@email.cz.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one