Stránky členů a příznivců Strany zelených na Vyškovsku.

Hlavní stránka

Vyškovští kandidáti do Poslanecké sněmovny
Ing. Jan Buřival
Přírodovědec, psychoterapeut
Jan Buřival vlastními slovy:

Narodil jsem se v roce 1950 v Brně. Vystudoval jsem lesnickou fakultu v Brně, pracoval jsem nějakou dobu v pobočce Lesprojektu v Praze - Ďáblicích, později v Mikulově jako vedoucí Správy CHKO Pálava. V této době jsem absolvoval dvouletý postgraduální kurs Základy tvorby a ochrany životního prostředí na Karlově Universitě.
Později jsem se oženil a našel si práci v Brně na lesnické fakultě jako asistent pro výzkum na katedře pěstění lesů. Dnes jsem rozvedený, mám dva syny. V současné době pracuji již dvacátý osmý rok v Muzeu Vyškovska jako přírodovědec - botanik. Dlouho jsem se věnoval také ekologické výchově, se studenty vyškovského gymnazia (a později vysokoškolskými studenty) jsme založili občanské sdružení Arnika - Vyškov, s kterým jsme pořádali mnoho let letní tábory, pravidelné schůzky i víkendové akce jak pro naše členy, tak pro veřejnost.
Po sametové revoluci v r. 1989, když to začalo být možné, jsem si splnil svůj dávný sen a pustil se do studia psychoterapii na Pražské psychoterapeutické fakultě, absolvoval jsem psychoterapeutický výcvik a několik dalších tréningů (včetně krátké stáže na Jungově institutu v Curichu) a začal jsem se kromě ekologie a botaniky věnovat také psychoterapii, která pro mne představuje mimo jiné výborné propojení s porozuměním mému dalšímu životnímu směřování, což je meditace, jóga a buddhismus.
Pokud jde o vztah k přírodě (jinými slovy životnímu prostředí), jsem přesvědčený, že žijeme - z pohledu geologických hodin - v období pro nás kritického rozcestí. Mnoho druhů již v minulosti Země "ovládlo" biosféru a zaplnilo ji, aby posléze uvolnily místo evolučně zdatnějším populacím a druhům. V čem se my, lidé, lišíme od těch všech před námi? Podle mne snad v tom, že si dokážeme uvědomovat a tudíž modelovat svou budoucnost. Co ale zatím nedokážeme, je změnit podle těchto poznatků svoje chování. Jestli tedy uvolníme místo evolučně zdatnějšímu druhu, nebo budeme pokračovat, závisí jen na tom, jestli se nám to podaří. No a z mého pohledu ekologa je strana Zelených jediná, jejíž ideje směřují k takovéto změně. Proto jsem se rozhodl k nim přidat.
Předseda Strany zelených Ondřej Liška rapuje!
Petr Novotný (doc. Mgr., Ph.D.)
IMG_4098.jpg
Narodil jsem se v roce 1972, vyrostl jsem ve Slavkově u Brna. Mezi mými rodiči a sourozenci jsem jediný, kdo nestudoval zemědělství nebo ekologii. S manželkou Annou a dcerami Kristýnou a Michaelou žijeme ve Vyškově. Mými nejlepšími a nejhoršími vlastnostmi jsou prý přímočarost, upřímnost a tvrdohlavost. Nejsem abstinent, nekuřák, zahrádkář ani kutil, ale umím celkem slušně zacházet s motorovou pilou.

Mou jednoznačnou programovou prioritou je školství a potřeba zabránit hrozící destrukci veřejného školství. Jak? Obnovením kapacity předškolního vzdělávání. Nastavením základní školy jako školy pro všechny, která umí přirozeně pracovat jak s dětmi nadanými, tak i s dětmi se všemi druhy znevýhodnění. Problém všeobecného a odborného vzdělávání nelze redukovat na počty studentů na gymnáziích a odborném školství, cestou do budoucna je hledání ideálního vyvážení všeobecných a odborných kompetencí ve všech školách.
RNDr. Ivan Novotný
novotny ivan 2009.jpg
Botanik, básník a muzikant, předseda o.s. Zelený Vyškov
Ivan Novotný se představuje:

Narodil jsem se v roce 1960 a vyrůstal na Slavkovsku. Po maturitě na Gymnáziu v Bučovicích jsem vystudoval systematickou biologii a ekologii na Palackého univerzitě v Olomouci. V době, kdy jsem bydlel se ženou a synem ve Slavkově u Brna, jsem se nechal pokřtít v tamním chrámu Vzkříšení Páně poté, co jsem konvertoval ke katolické víře. Můj syn Michal pracuje jako programátor.

Pracuji jako správce jedné z našich největších sbírek mechorostů na botanickém oddělení Moravského zemského muzeu v Brně. Podílím se na výzkumu flóry v chráněných oblastech, např. v CHKO Žďárské vrchy, Pálava aj. Aktivně se účastním mezinárodních konferencí například Vierves-sur-Viroin, Belgie (2009) nebo Londýn (2013).

Rád hraji na klarinet a působil jsem v několika pěveckých sborech. V současnosti zpívám bas ve Vyškovském smíšeném pěveckém sboru. Získali jsme ocenění ve španělském letovisku Malgrad de Mar (2008), zlatá pásma na festivalech Antonína Tučapského ve Vyškově a na mezinárodní úrovni v italském lázeňském městečku Monte Catini (2013).

Vydal jsem tři básnické sbírky. První sbírka Petrocel vyšla v roce 2002. Ve svých verších jsem se nechal inspirovat mimo jiné místy v okolí Slavkova. Moje druhá sbírka nese název Nedělní příběh a v roce 2003 byla publikována - stejně jako ta první - v nakladatelství Šimona Ryšavého v Brně. Třetí a zatím poslední sbírkou je sbírka sonetů Nechte věci, ať se stanou.

Věřím, že bychom měli žít v prostředí naší krásné země tak, abychom ho neničili, ale zlepšovali. I proto se angažuji v občanském sdružení Zelený Vyškov.
"Chci prosazovat zdravý život lidí ve funkčním společenském systému."
Ivan Novotný
Další zprávy
Indiánské léto s vůní zeleného čaje - obrázek

Indiánské léto s vůní zeleného čaje - obrázek

Poetická reportáž Ivana Novotného z odpoledne se Zelenými ve Vyškově. Fotografie najdete v galerii.
Odpoledne se zelenými 6.10. ve Smetanových sadech

Odpoledne se zelenými 6.10. ve Smetanových sadech

Vyškovští Zelení Vás srdečně zvou na odpoledne s informacemi pro dospělé a hrami pro děti do Smetanových sadů ve Vyškově! Od 13 do 16 hodin. Postavíme pro Vás i tee-pee!
Ve Vyškovském deníku se nám prostřednictvím hned dvou našich kandidátů (pánů Milana Pokorného a Petra Novotného) dostalo zajímavého prostoru k vyjádření negativního stanoviska k tzv. přivaděči. Opět se ukázalo, že jsme jediní, kdo jednoznačně hájí stanovisko proti přivaděči.

Entomologická exkurze vedená Igorem Malenovským, Ph.D., pracovníkem entomologického oddělení Moravského zemského muzea s návštěvou vrbovkového mokřadu a nivy Drnůvky, se koná v pátek 4. 6. 2010.

Fotoreportáž z exkurze po trase plánovaného přivaděče s návštěvou Vrbovkového mokřadu a nivy Drnůvky.
Výklad Jana Buřivala k roli mokřadu v krajině - obrázek

Výklad Jana Buřivala k roli mokřadu v krajině - obrázek

První z informací z exkurze po navržené trase plánovaného přivaděče v podobě videa.
 
Základní organizace Strany zelených Vyškov zve na Exkurzi po trase plánovaného přivaděče
s návštěvou vrbovkového mokřadu a nivy Drnůvky,
Fotografie nivy přítoku Drnůvky - obrázek

Fotografie nivy přítoku Drnůvky - obrázek

Fotografie z prostoru, kudy má procházet tzv. přivaděč, poskytl stránkám Zelená pro Vyškov RNDr. Ivan Novotný. Ukazují, co se skrývá za označením "drobný mokřad" (viz dokumentace k SZ přivaděči jinde na těchto stránkách). Fotografie si můžete prohlédnout v odkazu "Galerie".
Vyškovský deník zveřejnil v pátek 13. listopadu 2009 v rubrice "Názor" (s. 4) text Petra Novotného "Takzvaný západní přivaděč není tím, čím se zdá být". Zveřejněný text byl mírně krácen a redakčně upraven. Přestože tyto úpravy byly provedeny citlivě a adekvátně, chceme dát čtenářům příležitost seznámit se nekrácenou verzí textu.
Vzhledem k významu stavby Severozápadního přivaděče se Základní organizace Strany zelených Vyškov rozhodla zapojit do projednávání záměru několika připomínkami. Své důvody vysvětlíme v detailu dodatečně, nyní zveřejňujeme celé stanovisko. Pro přesnější porozumění argumentům doporučujeme prostudovat materiál, ke kterému se vyjadřujeme; odkaz najdete také na těchto stránkách.
Stránky Zelená pro Vyškov jsou informační platformou členů a příznivců Strany zelených na Vyškovsku. Kontakt telefonicky: 608 567 647, emailem: szvyskov@email.cz.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one