Stránky členů a příznivců Strany zelených na Vyškovsku.

Komunální volby 2010

Jsme přesvědčeni o tom, že je možné zároveň zlepšit fungování úřadu i ušetřit peníze městskému úřadu. Náš recept spočívá v posílení odměňování úředníků podle výkonu, v zajištění naprosté otevřenosti výběrových řízení i smluv z nich vzešlých. Kromě toho rozšíříme úřední hodiny o jeden pracovní den a - konečně - určíme priority města pro získání podpory z Evropských fondů.
Záměry vyškovských zelených v oblasti životního prostředí jsou spojeny s novým systéme péče o zeleň a se sladěním územního systému ekologické stability s územním plánem. Kromě toho ovšem chceme motivovat občany města k rostoucí míře třídění komunálního odpadu snížením poplatků za svoz komunálního odpadu.

Přínos této stavby je velmi problematický a navíc samotná realizace je v představitelné časové perspektivě desítek let zcela iluzorní. Je třeba najít jiná, rychlejší a efektivnější řešení automobilové dopravy ve městě a provádět taková opatření, která dopravu v kritických místech zklidní: pomocí kruhových objezdů, dopravního značení, omezování zvukových signálů, budovaním zpomalovačů dopravy atp. Níže dodáváme naši analýzu situace.

Vyškovská základní organizace Strany zelených ve spolupráci s občanskými iniciativami a osobnostmi vyškovského života postavila kandidátku pro podzimní komunální volby. Do voleb jde Strana zelených s programem Kvalita života pro všechny, který představovujeme na těchto stránkách.

(klikněte na "zobrazit celé" a najdete naši kandidátní listinu)

Prezentaci informací v případě projektu plyno parní retorty v Pustiměři bychom rádi udrželi ve věcné a nikoliv osobní rovině. Přesto jsme se rozhodli zveřejnit informace o aktivitách představitele firmy, která projekt předkládá; považujeme je za velmi zásadní.
2
Stránky Zelená pro Vyškov jsou informační platformou členů a příznivců Strany zelených na Vyškovsku. Kontakt telefonicky: 608 567 647, emailem: szvyskov@email.cz.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one