Stránky členů a příznivců Strany zelených na Vyškovsku.

Hlavní stránka

Na uvedeném odkazu lze najít dokumentaci k oznámení záměru výstavby I. etapy severozápadního přivaděče. Další informace budou vbrzku následovat.
S potěšením můžeme konstatovat, že záměr Výstavby a provozování Plyno parní retorty pro úpravu a následné využívání odpadů v areálu spalovny v katastru obce Pustiměř byl zastaven.

Blížší informace v článku.

Plány na rekonstrukci Železničního uzlu Brno se dotknou podstatné části vyškovských občanů, nejen pravidelně dojíždějících. Proto stojí za pozornost nové informace o stavu a vývoji projektu přesunu brněnského hlavního nádraží. Výtah a komentář k posledním analýzám a studiím předkládá koalice Nádraží v centru na uvededném odkazu.
K pozvánce na veřejné projednávání úředníci městského úřadu dodatečně přiložili orientační plánek Severozápadního přivaděče. Plánek není příliš přesný, nelze z něj dovodit vzdálenost od výstavby, což lze z územního plánu. Na druhou stranu je zde zakresleno pokračování přivaděče směrem k Olomoucké, které schválený územní plán neobsahuje.
Po dlouhém období kusých informací, kdy byly k dispozici pouze dílčí zmínky představitelů města, začíná diskuse o výstavbě severozápadního přivaděče. Veřejné projednávání vlivu severozápadního přivaděče na dopravu ve městě se koná 24. 6. 2009 v 16:00 ve sportovní hale ZŠ Purkyňova.

Autorem Sonetu o javoru je básník Jan Morav.

Další aktivity města v oblasti zeleně si zasloužily článek ve Vyškovských novinách.

(Pro upřesnění - Petr Novotný se podílel na jediné petici, a to petici proti kácení stromů v předzámecké zahradě.)

Prezentaci informací v případě projektu plyno parní retorty v Pustiměři bychom rádi udrželi ve věcné a nikoliv osobní rovině. Přesto jsme se rozhodli zveřejnit informace o aktivitách představitele firmy, která projekt předkládá; považujeme je za velmi zásadní.
Vyškovský deník zveřejnil 23.10. novou zprávu o záměru firmy Technologie pro využívání odpadů v Pustiměři. Tuto zprávu si můžete přečíst zde:
Tato zpráva se vztahuje k zasedání zastupitelstva Pustiměře 23.10. v 18:00.
Stránky Zelená pro Vyškov jsou informační platformou členů a příznivců Strany zelených na Vyškovsku. Kontakt telefonicky: 608 567 647, emailem: szvyskov@email.cz.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one